Soạn bài luyện tập kết hợp thuyết minh với miêu tả

Thứ hai , 27/07/2015, 14:37 GMT+7
     

Soạn bài luyện tập kết hợp thuyết minh với miêu tả

Đề: Con trâu ở làng quê Việt Nam

I. Tìm hiểu đề

Đề yêu cầu trình bày vấn đề Con trâu ở làng quê Việt Nam.

Đề văn này muốn nói đến con trâu trong đời sống làng quê Việt Nam. Như vậy, chúng ta phải trình bày vị trí, vai trò của con trâu trong đời sống người nông dân, trong nghề nông của người Việt Nam.

II. Tìm ý và lập dàn ý

1. Mở bài

Giới thiệu chung về con trâu ở làng quê Việt Nam.

2. Thân bài

- Con trâu trong nghề làm ruộng: cày bừa ruộng, kéo xe, chở lúa, trục lúa.

- Con trâu trong lễ hội, đình đám ngày xưa (chọi châu, đâm trâu).

- Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn (trẻ chăn trâu, trâu gặm cỏ: hình ảnh thanh bình, no ấm).

- Con trâu về lợi ích (là tài sản lớn của người nông dân, trâu cho thịt, da để thuộc, sừng trâu dùng làm đồ mĩ nghệ).

3. Kết bài

Con trâu trong tình cảm của người Việt Nam.