Soạn bài tóm tắt văn bản sự sự

Chủ nhật , 19/07/2015, 08:52 GMT+7
     

Soạn bài tóm tắt văn bản sự sự

I. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học

1. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?

- Mục đích của việc tóm tắt: ghi lại nội dung chính để sử dụng hoặc thông báo cho mọi người.

- Câu đúng: (b) ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

2. Tóm tắt văn bản tự sự

a. Đọc văn bản tóm tắt sau và trả lời các câu hỏi:

- Văn bản trên kể lại văn bản Sơn Tinh – Thủy Tinh dựa vào nội dung của văn bản mà ta nhận ra điều đó. Văn bản trên đã tóm tắt được một cách đầy đủ chính xác nội dung chính của văn bản.

- Sự khác biệt giữa văn bản tóm tắt và văn bản chính.

+ Độ dài ngắn hơn nhiều.

+ Lời văn có sự khái quát cao và dùng  theo lời văn của người tóm tắt.

+ Số lượng nhân vật, sự vật, sự kiện cũng ít đi rất nhiều, chỉ dựa chọn những cái tiêu biểu và nhân vật quan trọng.

b. Các bước tóm tắt (gồm các bước sau):

- Đọc thật kĩ để hiểu đúng.

- Xác định nội dung cần tóm tắt.

- Sắp xếp hệ thống các ý.

- Viết thành văn bản.

soạn bài tóm tắt văn bản sự sự tóm tắt văn bản sự sự