Soạn bài trường từ vựng

Chủ nhật , 19/07/2015, 08:54 GMT+7
     

Soạn bài trường từ vựng

I. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học.

1. Thế nào là trường từ vựng ?

Đọc đoạn văn ta thấy các từ : mắt, mặt, da, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng đều có chung một nét nghĩa là chỉ các bộ phận của cơ thể con người.

2. Lưu ý (có 4 trường hợp)

- Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều từ vựn nhỏ hơn.

- Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về loại.

- Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

- Chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.

II. Luyện tập

Câu 1. Các trường từ vựng thuộc “người ruột thịt’’ là : mẹ tôi, thầy tôi, em tôi, mợ mày, mợ, cô tôi, mợ, con.

Câu 2. 

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng nói về dụng cụ đánh bắt cá : lưới, nơm, câu vó.

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng nói về đồ dùng trong gia đình : tủ, rương, hòm, va li, chai, lọ.

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ hành động : đá, đạp, giẫm, xéo.

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ trạng thái của con người : buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi.

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ tính cách của con người : hiền lành, độc ác, cởi mở.

- Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ dụng cụ học tập : bút máy, bút bi, phấn, bút chì.

Câu 3. Các từ in đậm trong đoạn trích sau đây thuộc trường từ vựng nào ?

Gợi ý : Các từ in đậm trong đoạn văn trên đều thuộc trường từ vựn chỉ thái độ, tình cảm của con người.

Câu 4. Xếp các từ : “mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ’’ và đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau:

(Lưu ý có những từ có thể thuộc cả hai loại trường từ vựng)

soạn bài trường từ vựng trường từ vựng