Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương (ngắn gọn)

Thứ hai , 27/07/2015, 15:02 GMT+7
     

Đề bài: Tóm tắt truyện Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Hướng dẫn làm bài

Xưa có Trương Sinh vừa thành hôn đã phải đi lính. Giặc tan, chàng trở lại nhà, nghe lời con trẻ, nghi vợ mình không chung thủy. Vũ Nương bị oan, không bày giải được phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm, chàng họ Trương cùng con trẻ nồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó là người hay tới với mẹ đêm đêm. Lúc đó, chàng hiểu ra vợ đã bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương ở thủy cung, khi trở về trần được Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng và lời nhắn cùng chồng. Trương Sinh đã lập đền giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về “ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng… lúc ẩn, lúc hiện”.